به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، دولت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین بسترهای عرضه خدمات دولت به مردم، شفافیت فرآیندها و نظارت کارآمد توان دارد فساد را به صورت جدی ریشه کن و توسعه پایدار جامعه را آسان سازی کند. این مبحث از کلیدی ترین مباحثی بوده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، دولت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین بسترهای عرضه خدمات دولت به مردم، شفافیت فرآیندها و نظارت کارآمد توان دارد فساد را به صورت جدی ریشه کن و توسعه پایدار جامعه را آسان سازی کند. این مبحث از کلیدی ترین مباحثی بوده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اولین روزهای دولت دوازدهم به پیگیری و اجرای آن توجه نشان داده هست.

دولت الکترونیکی به معنای مکانیزاسیون کارهای داخلی سازمان ها، اتوماسیون اداری، ایجاد وب سایت اطلاع رسانی، احداث مرکز داده و یا خرید امکانات گران نرخ سخت افزاری بدون توجیه اقتصادی نیست، لکن همکاری پذیری دستگاه ها دربردارنده وصل شدن و تبادل را مفهوم می دهد. این روند وصل شدن فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاه ها بر یکدیگر مد نظر هست.

مطابق مفاد ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به عرضه گزارش کارکرد دستگاه های اجرایی کشور در الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات و تکمیل بانک های اطلاعاتی ذی ربط هست. علاوه بر این این وزارتخانه موظف به فراهم سازی تمامی زیرساخت های لازم برای همکاری اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، تنها از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات (NIX) علاوه بر این این وزارتخانه موظف به فراهم سازی تمامی زیرساخت های لازم برای همکاری اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، تنها از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات () و با استانداردهای فنی مصوب هست.

مطابق مصوبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ هیات وزیران، تاحالا خدمات ذی ربط به ۱۰۸ دستگاه اجرایی مشتمل بر ۷۷۹ خدمت و ۲۰۹۴ زیرخدمت احصا شده هست. از منظر نوع فعالیت، خدماتی که برای عرضه به مردم با اکتساب وکارها به بیشتر از ۱۳۰۰ نوع استعلام نیازمند می باشند که در سلسله مراتب و صادر کردن تایید این ها هزاران امضای طلایی نشسته هست و حتی بعضی از این خدمات (۲۴۱ خدمت صادر کردن مجوز) بیشتر از ۲۰ استعلام در فرآیند خود دارند.

در جهت تسریع فرآیندها ابتدا احتیاج به شناخت و برطرف موانع هست و به همین مقصود فرآیند بررسی الکترونیکی شدن خدمات تهیه گردیده هست. پنج فاز بلوغ منطق بر خصوصیات دولت الکترونیک در کشور در جدول زیر آمده هست.

گزارش بررسی الکترونیکی شدن خدمات نیز در نمودار زیر آمده که در زمان بررسی تعداد خدمات احصاءشده سازمان اداری استخدامی ۱۷۷۰ خدمت بوده هست. رشد ۱۰ درصدی این فرآیند در بازه کمتر از یک ساله در دولت دوازدهم نشان از روند پرشتاب توسعه دولت الکترونیک دارد.

در اقدامی راهبردی، ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی دربردارنده ۱۱۱ خدمت و ۱۶۵ زیرخدمت احصا گردیدند و سقف زمان بندی اجرای آنان ۹ آذر ۱۳۹۹ معین گردید. من جمله این پروژه ها میتوان به استقرار سیستم آدرس منحصربه فرد مکان کانون افراد واقعی و حقوقی، استقرار هویت هوشمند افراد واقعی و حقوقی، استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد، ساماندهی دفاتر پیشخوان، بهره برداری کامل سیستم ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع تندرستی الکترونیکی، بهره برداری از سیستم مالیات الکترونیکی، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی و بهره برداری از سیستم اعتبارسنجی مدارک تعلیم رسمی کشور اشاره نمود.

با اجرای صحیح و راه اندازی دقیق این کارهای تغییرات زیادی در راستای الکترونیکی کردن فرآیندها و اصلاح رویه ها صورت می پذیرد و نیازمند اقدام مشترک همه گیر تمامی دستگاه های اجرایی کشور هست. آخرین وضع سرویس های متصل به شبکه ملی تبادل اطلاعات نیز در جدول زیر آمده هست. ۸ میلیون استعلام الکترونیکی تنها در بازه زمانی ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ ایجاد شده هست.۸ صرفه جویی در هزینه مصرفی دستگاه ها، صرفه جویی در زمان مردم و دستگاه اجرایی، پشتیبانی از محیط زیست، کاهش احتیاج به مراجعه حضوری به دستگاه ها من جمله صرفه جویی های تنها مالی متاثر از راه اندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات هست.

ir) در این بازه زمانی تغییرات و پیشرفت های قابل توجهی را تجربه کرده هست.

علاوه بر این درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (iran.gov.ir) آمار بازدید و مراجعات به این سیستم افزایش داشته که بیانگر از کاهش مراجعات حضوری و نزدیک شدن به حد مطلوب برنامه ریزی شده هست با انجام دقیق و زمان بندی شده این کارهای، تعداد خدمات از ۷۱۸ به ۱۷۰۰، تعداد وب سرویس از ۳۶ به ۱۵۰، تعداد دستگاه های سرویس دهنده از ۶۹ به کل دستگاه های کشور و رده وب سایت در بازدید ۱۳۰۰ پله افزایش یابد. ایران که توسط ملل متحد بررسی می گردد در این مدت یک ساله رشد قابل توجه ی ۲۰ رده ای و ارتقاء به جایگاه ۸۶ام را در برداشته هست.

شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) در این افزایش ۲۰رتبه ای وضع دولت الکترونیکی در ایران از کلاس متوسطنیز ۳۸ پله صعود کرده هست. در این افزایش ۲۰رتبه ای وضع دولت الکترونیکی در ایران از کلاس متوسط (MEGDI)  به کلاس عالی  (HEGDI)بالا بردن یافته و شاخص همکاری مردم (E-Participation)

انتهای پیام