هر یک از شهروندان جامعه مجازی میتوانند بعنوان یک خبرنگار افتخاری، اخبار و آثار خود را (درقالب عکس خبری، گزارش، کاریکارتور، موسیقی خبری و . . .) برای پایگاه خبری خبرنما از طریق ایمیل یا فرم زیر ارسال نمایند تا در بخشهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.