گذر از اخبار
کنترل ورودیهای ذهن و گذر از اخبار /بقلم پویاوکیلی 28 خرداد 1401

کنترل ورودیهای ذهن و گذر از اخبار /بقلم پویاوکیلی

پویا وکیلی مدیر مسئول روزنامه اتحاد ملت در مطلبی با عنوان گذر از اخبار و اینکه پیگیری خبر مخصوصا اخبار منفی در جامعه اثر خوبی ندارد در سرمقال این روزنامه اینگونه نوشت: جسم فقط بخش کوچکی از انسان را شکل می دهد و ذهن بخش عظیم تری از این مخلوق است. قدرت ذهن می تواند […]