ممسنی
بازهم جوانی دیگر از ممسنی و رستم، جور یتیمی این سامان را یک تنه به دوش کشید 03 شهریور 1401

بازهم جوانی دیگر از ممسنی و رستم، جور یتیمی این سامان را یک تنه به دوش کشید

  سیدکاظم خادمی فرزند شایسته ممسنی و رستم، امروز در انتخابات خانه احزاب ایران به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد. خادمی برای انتخاب به عنوان بازرس اصلی خانه احزاب، در حالی فقط ۴ رای کم داشت که، در انتخابات درون گروهی با قاطعیت تمام به عنوان بازرس انتخاب شده بود. دکتر سجادی دبیرکل جامعه […]