مرکز اورژانس
۴۵ درصد از مقیمان مراکز شبانه روزی نگهداری و توانبخشی بهزیستی استان واکسینه شده اند 27 اردیبهشت 1400

۴۵ درصد از مقیمان مراکز شبانه روزی نگهداری و توانبخشی بهزیستی استان واکسینه شده اند

۴۵درصد از مقیمان بالای ۱۸ سال و پرسنل مراکز شبانه روزی نگهداری و توانبخشی بهزیستی استان بوشهر در مقابل کرونا واکسینه شده اند به گزارش  خبرنما به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان محبوبه دهقانی، در خصوص واکسینه شدن مقیمان مراکز تحت نظارت بهزیستی استان گفت :بر اساس بند ۲ مصوبات پنجاه و […]