علی بهادری جهرمی
تکذیب چندباره گرانی بنزین 09 شهریور 1401

تکذیب چندباره گرانی بنزین

سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: هیچگونه برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت نیست و قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند.