صادرات روسیه مواد غذایی تجارت بازار اقتصاد
با پنجاه میلیون تومان صادرات رو شروع کن 11 شهریور 1402
صادرات محصولات کشاورزی به روسیه؛ بهترین گزینه برای صادرکنندگان ایران

با پنجاه میلیون تومان صادرات رو شروع کن

صادرات محصولات کشاورزی به روسیه؛ بهترین گزینه برای صادرکنندگان ایران آغاز صادرات با ۵۰ میلیون تومان به گزارش خبرنما،روسیه به دلیل اقلیم و آب هوایی که دارد، توانایی کاشت محصول در هر فصل را ندارد و به همین دلیل محصولات کشاورزی در آنجا هموراه مورد نیاز است. مثلا در روسیه قابلیت کاشت انواع فلفل و […]