شورایعالی مناطق آزاد
سرمایه‌گذاری و صادرات در کنار اطلاع‌رسانی قوی سه رویکرد مبتنی بر شعار سال در مناطق 09 فروردین 1402

سرمایه‌گذاری و صادرات در کنار اطلاع‌رسانی قوی سه رویکرد مبتنی بر شعار سال در مناطق

مشاور رييس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: رشد سرمایه‌گذاری و صادرات در کنار اطلاع‌رسانی قوی سه رویکرد مناطق آزاد کشور باهدف عملیاتی کردن شعار سال 1402 است.

سرمایه‌گذاری ۳۲ هزار میلیارد تومانی در مناطق آزاد 04 مهر 1401
از مهرسال گذشته تاكنون؛

سرمایه‌گذاری ۳۲ هزار میلیارد تومانی در مناطق آزاد

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: میزان جذب سرمایه در مناطق آزاد از سال گذشته تا به الان 32 هزار میلیارد تومان بوده است كه می تواند موجب افزایش صادرات، اشتغال مولد و توسعه اقتصادی كشور شود.