شعار سال
سرمایه‌گذاری و صادرات در کنار اطلاع‌رسانی قوی سه رویکرد مبتنی بر شعار سال در مناطق 09 فروردین 1402

سرمایه‌گذاری و صادرات در کنار اطلاع‌رسانی قوی سه رویکرد مبتنی بر شعار سال در مناطق

مشاور رييس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: رشد سرمایه‌گذاری و صادرات در کنار اطلاع‌رسانی قوی سه رویکرد مناطق آزاد کشور باهدف عملیاتی کردن شعار سال 1402 است.