سامانه ۱۵۲۲
راه اندازی سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت در شرکت آبفای اصفهان 21 اردیبهشت 1400

راه اندازی سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت در شرکت آبفای اصفهان

  سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت  “سیتاد” با هدف ارائه خدمات مطلوب  به مشترکین در آبفای استان اصفهان راه اندازی شد.   اصفهان- ندیمی- خبرنگار اتحاد ملت: معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به خدماتی که از طریق سامانه سیتاد در اختیار مشترکین قرار می گیرد، تصریح کرد: […]