سازمان استاندارد
ارتقاء کیفیت ضمانت خرید کالای ایرانی 17 شهریور 1401

ارتقاء کیفیت ضمانت خرید کالای ایرانی

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم کیفی‌سازی تولیدات داخل کشور، یادآور شد که الزام مردم به خرید کالای ایرانی منوط به ارتقاء کیفیت تولیدات است.