دانشگاه تهران
سرانجام نامعلوم شهری به نام “دانش” 10 فروردین 1398

سرانجام نامعلوم شهری به نام “دانش”

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، طرح ساماندهی و توسعه دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران برای اولین بار سال ۸۱ در دولت سازندگی مطرح شد و در همان دولت نیز کلیات و محدوده اجرای طرح به تصویب رسید. در سال ۱۳۸۲ با تصویب هیأت وزیران منابع مالی اولیه طرح تأمین شد. اما […]