خبرنما اصفهان
رد پای مافیای قدرت این بار در ورزش کبدی اصفهان 22 اردیبهشت 1400

رد پای مافیای قدرت این بار در ورزش کبدی اصفهان

  حمید شهبازی از تغییرات در هیئت کبدی استان اظهار بی اطلاعی کرد و این نوع تغییر را توهین به روح ورزش دانست. اصفهان را زین پس نباید نصف جهان نامید، سرزمین عجایب نام شایسته ای برای این خطه از ایران است. همه چیز در شهر من باید منحصر به فرد و قابل تامل باشد. […]

راه اندازی سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت در شرکت آبفای اصفهان 21 اردیبهشت 1400

راه اندازی سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت در شرکت آبفای اصفهان

  سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت  “سیتاد” با هدف ارائه خدمات مطلوب  به مشترکین در آبفای استان اصفهان راه اندازی شد.   اصفهان- ندیمی- خبرنگار اتحاد ملت: معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به خدماتی که از طریق سامانه سیتاد در اختیار مشترکین قرار می گیرد، تصریح کرد: […]