تابع قانون
رد پای مافیای قدرت این بار در ورزش کبدی اصفهان 22 اردیبهشت 1400

رد پای مافیای قدرت این بار در ورزش کبدی اصفهان

  حمید شهبازی از تغییرات در هیئت کبدی استان اظهار بی اطلاعی کرد و این نوع تغییر را توهین به روح ورزش دانست. اصفهان را زین پس نباید نصف جهان نامید، سرزمین عجایب نام شایسته ای برای این خطه از ایران است. همه چیز در شهر من باید منحصر به فرد و قابل تامل باشد. […]