بنزین
تکذیب چندباره گرانی بنزین 09 شهریور 1401

تکذیب چندباره گرانی بنزین

سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: هیچگونه برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت نیست و قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند.

نظر ایلان ماسک درباره پایداری استفاده از سوخت‌های فسیلی 08 شهریور 1401

نظر ایلان ماسک درباره پایداری استفاده از سوخت‌های فسیلی

ثروتمندترین فرد جهان طی اظهاراتی تأکید کرد که کنارگذاشتن سوخت‌های فسیلی و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر یکی از دشوارترین وظایف پیش روی مردم این سیاره است و ممکن است چندین دهه طول بکشد.