بازگشایی مدارس مهرماه سال تحصیلی
به مناسبت گشایش مدارس اول مهرماه ۱۴۰۲ 06 مهر 1402

به مناسبت گشایش مدارس اول مهرماه ۱۴۰۲

به مناسبت گشایش مدارس اول مهرماه ۱۴۰۲ تحصیل علم تحکیم مبنایی سلامت جامعه است اما با عمل و تقوا پیامبر اسلام وقتی وارد مسجد شد دو گروه را در مسجد مشاهده کرد که گروهی مناجات با خدا و ذکر خدا می‌کردند و گروهی به گفتگوی علمی اشتغال داشتند و لذا آنحضرت در جمع گفتگوی علمی […]