برترین ها: محمدجواد ظریف در صفحه توییتر خود گزارشی از دیدار امروزش با وزیر خارجه انگلستان در تهران منتشر نمود. وزیر امور خارجه کشورمان در توییتر خود درج کرد: «امروز میزبان آقای جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا در تهران بودم. »

برترین ها: محمدجواد ظریف در صفحه توییتر خود گزارشی از دیدار امروزش با وزیر خارجه انگلستان در تهران منتشر نمود.

وزیر امور خارجه کشورمان در توییتر خود درج کرد: «امروز میزبان آقای جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا در تهران بودم.

»