برترین ها: در ویدیوی زیر دستپاچه شدن علی ضیا را در برنامه فرمول یک خواهید دید زمانی که مادر شهید به روحانی و کلیدش طعنه می زند.     در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی عکس زیر کلیک کنید

برترین ها: در ویدیوی زیر دستپاچه شدن علی ضیا را در برنامه فرمول یک خواهید دید زمانی که مادر شهید به روحانی و کلیدش طعنه می زند.

 

 

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی عکس زیر کلیک کنید

طعنه مادر شهید به روحانی و کلیدش در «فرمول یک»