کریم صحرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به روی آوردن افراد سودجو و فرصت‌طلب در استفاده از برق ارزان‌قیمت و رایانه‌ای واحدهای صنعتی و یا کشاورزی برای استخراج ارزهای دیجیتال و همچنین به منظور صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از سوءاستفاده از بیت المال، کار شناسایی مزارع استخراج ارز دیجیتال […]

کریم صحرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به روی آوردن افراد سودجو و فرصت‌طلب در استفاده از برق ارزان‌قیمت و رایانه‌ای واحدهای صنعتی و یا کشاورزی برای استخراج ارزهای دیجیتال و همچنین به منظور صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از سوءاستفاده از بیت المال، کار شناسایی مزارع استخراج ارز دیجیتال در دستور کار نیروی انتظامی شهرستان اندیمشک قرار دارد.

وی افزود: در اقدام دادسرای عمومی و انقلاب اندیمشک و با همکاری نیروی انتظامی و با نظارت مستقیم دادستانی در بازرسی از شهرک صنعتی، یک واحد ارز دیجیتال در شهرک صنعتی اندیمشک شناسایی، کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک گفت: با دستور قاطع دادستانی اندیمشک یک واحد استخراج رمز ارز دیجیتال که مالک آن فردی به نام «م. ش» بود، تعداد ۸۷ دستگاه رمز ارز کشف و ضبط شد.

صحرایی تصریح کرد: دادستانی و نیروی انتظامی از حق عامه شهروندان اندکی نخواهد گذشت و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد کرد.