داود هرمیداس باوند در اظهار کرد وگو با ایسنا در مورد این که آیا با توجه به تصمیم ترامپ برای طرح مبحث ایران در جلسه شورای امنیت، لزوم دارد که ریاست جمهور کشورمان و یا نماینده ای از ایران در جلسه حضور داشته باشد، اظهار کرد: وقتی سوژه ای درمورد کشوری در شورای امنیت مطرح […]

داود هرمیداس باوند در اظهار کرد وگو با ایسنا در مورد این که آیا با توجه به تصمیم ترامپ برای طرح مبحث ایران در جلسه شورای امنیت، لزوم دارد که ریاست جمهور کشورمان و یا نماینده ای از ایران در جلسه حضور داشته باشد، اظهار کرد: وقتی سوژه ای درمورد کشوری در شورای امنیت مطرح می گردد و یا به نحوی از انحا به منفعت های کشوری ذی ربط باشد، نماینده آن کشور توان دارد حضور داشته و علل خود را بیان کند.

وی تاکید کرد: تمام هدف ترامپ این هست که در شورای امنیت،  ایران را به عنوان یک تهدید منطقه ای نشان دهد بنابراین اگر آقای روحانی علل متقن و قوی دارد باید در جلسه حضور یافته و آمریکا را متهم کند به این که قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته و برخلاف منشور و حقوق بین الملل از برجام خارج شده هست. 

 این کارشناس مسائل بین الملل تصریح نمود: بنده اعتقاد دارم مطالب ترامپ درمورد ایران هست و آقای روحانی بر طبق رویه سازمان ملل باید در برابر ادعای ترامپ حرف بزند و آمریکا را متهم به قانون شکنی کند. ایران باید از این مجال استفاده نماید.

 

 هرمیداس باوند در انتهاء علاوه بر این گفته بود: اگر به جای روحانی بودم در جلسه شورا شرکت می کردم و به شکلی دقیق توپ را در زمین طرف مقابل می انداختم و این من بودم که از فضای جلسه استفاده می کردم که کشوری که پایبند به تعهدها بین المللی بوده و روحیه صلح طلبی دارد را اینچنین متهم می کنند. 

انتهای پیام