به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا،  قوانین و شرایط استفاده از صندلی کودک در خودروها در کشورهای متفاوت که قانونی در این باره دارند، متمایز هست، در بعضی کشورها این شرایط تنها مشمول نوزادان و شیرخواران می گردد و در بعضی دیگر از کشورها سن استفاده از صندلی کودک دربردارنده تمامی اشخاص زیر ۱۷ […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا،  قوانین و شرایط استفاده از صندلی کودک در خودروها در کشورهای متفاوت که قانونی در این باره دارند، متمایز هست، در بعضی کشورها این شرایط تنها مشمول نوزادان و شیرخواران می گردد و در بعضی دیگر از کشورها سن استفاده از صندلی کودک دربردارنده تمامی اشخاص زیر ۱۷ سال هست.

در ادامه مروری بر قوانین کشورهای متفاوت در مورد شروط استفاده از صندلی کودک طبق شاخص های سازمان جهانی بهداشت، کمیسیون حرکت، حمل و نقل و امنیت جاده ای اروپادر این باره شده هست که به دنبال می آید:

انگلستان و پرتغال

در این کشورها تمامی کودکان زیر ۱۲ سال ملزم به استفاده از صندلی کودک در خودروها می باشند و تنها در حالتی که کودکان زیر ۱۲ سال بیشتر از ۱۳۵ سانتی متر قد داشته باشند، نیازی به اجرای این قانون نیست. بعد از این سن کودکان توان دارند از صندلی های عادی خودرو استفاده نمود و تنها کمربند امنیت خود را ببندند. علاوه بر این در تاکسی ها نیز کودکان زیر ۱۲ سال توان دارند تنها در صندلی عقب و بدون احتیاج به استفاده از صندلی کودک نشسته و کمربند خود را ببندند.

ایرلند 

در ایرلند تمامی کودکان کوتاهتر از ۱۵۰ سانتیمتر یا کمتر از ۳۶ کیلوگرم باید از صندلی خودروی مناسب با قد و وزن خود در صندلی عقب خودرو استفاده نمایند. علاوه بر این استفاده از صندلی خودروی کودک در صندلی جلو با ایربگ های فعال غیرقانونی بوده و جریمه به دنبال دارد. البته تمامی کودکان از استفاده از صندلی کودک در تاکسی ها معافند.

فرانسه 

تمام کودکان زیر ۱۰ سال یا کوتاهتر از ۱۳۵ سانتیمتر ملزم به استفاده از صندلی کودک بوده و استفاده از صندلی های جلوی خودرو برای کودکان تنها در حالتی مجاز هست که خودرو بدون صندلی عقب بوده و ایربگ خودرو نیز غیر فعال شده باشد. در فرانسه نیز استفاده از صندلی کودک خودرو برای کودکان در تاکسی ها اجباری نیست.

اسپانیا

تمامی کودکان زیر ۱۸ سال یا کوتاهتر از ۱۳۵ سانتی متر ملزم به استفاده از صندلی کودک در صندلی های عقب خودرو می باشند. تنها در حالتی که خودرو بدون صندلی عقب بوده یا در صندلی های عقب خودرو صندلی های کودک دیگری انتصاب شده باشد که فضای کافی برای انتصاب یک صندلی دیگر وجود نداشته باشد، میتوان یکی از صندلی های کودک را با غیر فعال کردن ایربگ ها در صندلی جلوی خودرو انتصاب کرد. کودکان در این کشور ملزم به استفاده از صندلی های کودک در تاکسی ها در فضای داخل شهر نیستند، اما در حالتی که تاکسی از فضای شهری خارج گردد، استفاده از این صندلی ها در تاکسی نیز الزامی می باشد.

آلمان 

استفاده از صندلی های کودک در خودروها برای تمامی کودکان زیر ۱۲ سال یا کوتاه تر از ۱۵۰ سانتیمتر الزامی بوده و این کودکان موظف به استفاده از این صندلی ها حتی در تاکسی ها می باشند.

ایتالیا 

تمامی کودکان کوتاه تر از ۱۵۰ سانتیمتر بدون در نظر گرفتن وزن و سن شان ملزم به استفاده از صندلی های کودک در صندلی های عقب خودروها می باشند. در حالتی که خودرو بدون کمربند امنیت باشد کودکان زیر ۳ سال توان ندارند سوار این خودروها گردند. البته استفاده از صندلی های کودک خودرو در تاکسی ها اجباری نیست.

هلند 

همه کودکان زیر ۱۳۵ سانتی متر باید از این صندلی ها یا در صندلی های عقب یا جلو استفاده نمایند. البته صندلی های کودکان زیر ۳ سال منحصرا توان دارد در صندلی های عقب خودرو انتصاب گردد. در تاکسی ها نیز کودکان بالای ۳ سال توان دارند در صندلی عقب و تنها با بستن کمربند امنیت و کودکان زیر ۳ سال در صندلی عقب با کنترل بزرگسالان بنشینند. کودکان بلندتر از ۱۳۵ سانتی متر نیز توان دارند با بستن کمربند ایمنی در صندلی جلو بنشینند.

دانمارک 

استفاده از صندلی های کودک در صندلی عقب خودرو برای تمامی کودکان کوتاهتر از ۱۳۵ سانتی متر الزامیست. البته در حالتی که ایربگ ها غیرفعال باشد، میتوان این صندلی ها را در صندلی جلو نیز انتصاب کرد. در حالتی که کودکان زیر ۱۵ سال از امنیت کافی دربردارنده صندلی کودک و کمربند امنیت مناسب سن و قدشان برخوردار نباشند، راننده جریمه خواهد گردید. در تاکسی ها استفاده از صندلی کودک اجباری نبوده اما کودکان ملزم به نشستن در صندلی های عقب هستند.

کرواسی 

برای کودکان زیر ۵ سال استفاده از صندلی کودکِ خودرو در این کشور الزامی هست. کودکان زیر ۱۲ سال مجاز به نشستن در صندلی های جلوی خودرو نبوده و باید کمربند امنیت خود را در صندلی های عقب ببندند.   به به صورتی که صندلی کودکان زیر ۲ سال می تواند در صورت مناسب نبودن فضای صندلی های عقب خودرو و با غیرفعال کردن ایربگ ها در صندلی جلوی خودرو انتصاب گردد. علاوه بر این کودکان زیر ۱۲ سال توان دارند بدون استفاده از صندلی های کودک در صندلی های عقب تاکسی بنشینند.

آلبانی 

کودکان زیر ۱۲ سال ملزم به استفاده از صندلی کودک بوده و در حالتی که بخواهند آن را در صندلی جلوی خودرو انتصاب کنند باید ایربگ ها غیرفعال باشد. صندلی های کودکان زیر ۴ سال نیز منحصرا باید در صندلی های عقب خودرو انتصاب گردد. علاوه بر این کودکان زیر ۱۲ سال در تاکسی ملزم به استفاده از صندلی کودک نیستند اما باید تنها در صندلی های عقب تاکسی بنشینند.

مالت 

کودکان کوتاهتر از ۱۳۵ سانتیمتر صرف نظر از وزن و سن باید از صندلی کودک خودرو استفاده نمایند. کودکان زیر ۱۳ سال منحصرا مجاز به نشستن در صندلی های عقب خودرو می باشند. در تاکسی ها اما نیازی به استفاده از صندلی کودک نیست.

اتریش 

در غیر این صورت جابه جایی کودکان زیر ۱۴ سال با خودرو غیرقانونی هست. در تاکسی ها اما تمامی کودکان زیر ۱۴ سال و کوتاه تر از ۱۵۰ سانتیمتر ملزم به استفاده از صندلی های کودک می باشند.

یونان 

در این کشور تمامی کودکان کوتاهتر از ۱۳۵ سانتی متر باید از صندلی های کودک در خودروها استفاده نمایند. این صندلی ها تنها در حالتی توان دارند در صندلی جلوی خودرو انتصاب گردند که ایربگ های خودرو غیرفعال باشند. در عین حال رعایت نکات امنیت مثل استفاده از صندلی ها یا کمربندهای امنیت ویژه کودکان برای کودکان زیر ۱۵ سال الزامی هست. در تاکسی ها نیز استفاده از این صندلی ها الزامی نبوده اما کودکان باید در صندلی های عقب تاکسی بنشینند.

نروژ و ترکیه 

تمام کودکان زیر ۱۵۰ سانتی متر یا ۳۶ کیلوگرم (حدوداً ۱۲ ساله) باید از صندلی کودک در صندلی های عقب خودرو استفاده نمایند. برای کودکان زیر ۱۷ سال رعایت تمامی نکات امنیت در خودروها الزامی هست. در تاکسی نیز تمامی کودکان از استفاده از صندلی های کودک معافند. علاوه بر این در نروژ تمام کودکان زیر ۱۰ سال باید منحصرا در صندلی های عقب خودرو بنشینند.

کانادا و آمریکا 

در کانادا و ایالات متحده آمریکا قوانین استفاده از صندلی کودک در خودروها در هر ایالت با ایالات دیگر متمایز هست. اما در همه ایالاتِ این دو کشور، استفاده از این صندلی ها بسته به قد، وزن و سن کودک الزامی هست. به عنوان مثال در ایالت کالیفرنیای آمریکا کودکان زیر ۸ سال یا زیر ۱۵۰ سانتیمتر موظف به استفاده از این صندلی ها می باشند.

جامائیکا و کشورهای حوزه کارائیب

قوانین استفاده از صندلی کودک در خودروها در این کشورها متمایز هست. اما در زیادتر این کشورها استفاده از صندلی های کودک برای کودکان زیر ۴ سال الزامی بوده و کودکان زیر ۱۲ سال باید در صندلی های عقب خودرو بنشینند. در تاکسی نیز استفاده از صندلی کودک اجباری نیست.

استرالیا 

تمامی کودکان زیر ۷ سال ملزم به استفاده از صندلی های کودک می باشند. کودکان بین ۷ تا ۱۶ ساله که برای بستن کمربند امنیت جثه کوچکی دارند نیز باید از صندلی های کودک استفاده نمایند. کودکان ۷ ساله و بزرگتر تنها توان دارند در صورت غیرفعال بودن ایربگ ها در صندلی جلوی خودرو بنشینند.

نیوزیلند 

استفاده از این صندلی ها برای کودکان بین ۷ تا ۱۴ ساله ای که جثه کوچکی دارند نیز سفارش می گردد. کودکان بالای ۷ سال تنها در حالتی توان دارند در صندلی جلوی خودرو بنشینند که ایربگ ها غیرفعال باشند. در تاکسی ها نیز استفاده از صندلی کودک الزامی نیست. استفاده از صندلی های کودک در تمامی کودکان زیر ۸ سال در این کشور الزامی هست و در تاکسی نیز در حالتی که صندلی کودک خودرو در دسترس نباشد، کودکان زیر ۸ سال توان دارند بدون استفاده از آن در صندلی های عقب تاکسی بنشینند.

آفریقای جنوبی 

برای کودکان زیر ۴ سال باید از صندلی کودک که تنها در صندلی عقب خودرو می توان نصب کرد استفاده گردد.

مراکش 

 اما تاکسی ها ملزم به استفاده از این صندلی ها نیستند.  علاوه بر این تمامی کودکان زیر ۱۲ سال تنها مجاز به نشستن در صندلی عقب خودرو می باشند. استفاده از صندلی کودک در خودروها به صورت کلی در مصر الزامی نیست.

مصر 

اما کودکان زیر ۷ سال مجاز به نشستن در صندلی جلوی خودرو نیستند. در هند هیچ قانونی مبنی بر ضرورت استفاده از صندلی های کودک در خودروها وجود ندارد.

هند 

استفاده از صندلی کودک در خودروها برای کودکان زیر ۶ سال در ژاپن الزامی هست.

ژاپن 

علاوه بر این استفاده از این صندلی ها برای کودکان زیر ۳۶ کیلوگرم و حدود ۱۲ سال سفارش شده هست. تمام کودکان زیر ۴ سال ملزم به استفاده از صندلی کودک در خودروها در این کشور می باشند.

امارات متحده عربی 

کودکان تنها در حالتی توان دارند در صندلی جلوی خودرو بنشینند که بزرگتر از ۱۰ سال یا بلندتر از ۱۴۵ سانتی متر باشند. در دبی تمام تاکسی ها و لیموزین ها ملزم به عرضه صندلی کودک خودرو به مسافران خود می باشند. در باقی نقاط امارات متحده عربی استفاده از صندلی کودک در تاکسی ها الزامی نیست. در این کشور کودکان زیر ۱۲ سال باید بر صندلی عقب خودرو بنشینند. به گزارش خبرنما به نقل از سایت انگلیسی میدفورمامز، رعایت قوانین استفاده از صندلی های کودک در خودروها در تمامی کشورها طبق قوانین آن کشور الزامی است اما باید توجه داشت به صورت مرسوم این صندلی ها بسته به سن و وزن کودکان متمایز بوده و در هر سن و وزنی استفاده از صندلی ویژه همان سن و وزن کودک ضروری هست.

ایسنا- مهسا سلطانی

انتهای پیام