آفتاب‌‌نیوز : “توماس اوپرمن”، معاون رئیس پارلمان آلمان خواستار کاهش تحریم های آمریکا علیه ایران در دوران بحران کرونا شد. وی با توجه به شیوع کرونا از آمریکا کاهش تحریم ها علیه ایران را درخواست کرده و در گفتگویی با تیم تحریریه شبکه های “آر تی ال” و “ان تی وی” آلمان درباره شرایط ایران […]

آفتاب‌‌نیوز :

“توماس اوپرمن”، معاون رئیس پارلمان آلمان خواستار کاهش تحریم های آمریکا علیه ایران در دوران بحران کرونا شد.

وی با توجه به شیوع کرونا از آمریکا کاهش تحریم ها علیه ایران را درخواست کرده و در گفتگویی با تیم تحریریه شبکه های “آر تی ال” و “ان تی وی” آلمان درباره شرایط ایران در بحران کرونا و تحت فشارهای تحریم های آمریکا ابراز نگرانی کرد.

معاون رئیس پارلمان آلمان خواستار کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران شد

اوپرمن در بخشی از این گفتگو تاکید کرد: من از آمریکا درخواست می کنم که تحریم ها علیه ایران را حداقل به صورت موقتی کاهش دهد تا این کشور بتواند از نظر اقتصادی فعالیت بیشتری برای مقابله با بحران کرونا انجام دهد.

وی این را عاقلانه دانست که دولت آلمان حالا در این راستا اقدام کند. وی کاهش تحریم های آمریکا علیه ایران در این شرایط را یک سرمایه گذاری سیاسی بسیار خوب برای بعد از این بحران دانست.