سیداحسن علوی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به لزوم نظارت دستگاه های نظارتی بر نرخ کالاها گفته بود: به سبب نبود نظارت دقیق و مستمر شاهد گرانی کالاها هستیم. حالا که نرخ ارز کاهش یافته هست، نرخ اجناس نیز باید متناسب با آن پایین بیاید، اما تحولی رویت نمی توان. نایب رییس […]

سیداحسن علوی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به لزوم نظارت دستگاه های نظارتی بر نرخ کالاها گفته بود: به سبب نبود نظارت دقیق و مستمر شاهد گرانی کالاها هستیم. حالا که نرخ ارز کاهش یافته هست، نرخ اجناس نیز باید متناسب با آن پایین بیاید، اما تحولی رویت نمی توان.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: بعضی از فروشندگان با استناد به اینکه کالاهای خود را با نرخ قبلی ارز خریده اند، نرخ خود را کاهش نمی دهند. در این جا نظارت جدی دستگاه های نظارتی یک امر ضروری هست.

نماینده مردم سنندج در مجلس، اظهار کرد: نرخ کالاهایی که در داخل کشور تولید می گردند نباید با نرخ ارز افزایش یابد. متاسفانه امروز نظارت جدی و محکم صورت نمی گیرد، بنابراین گرانفروشان احساس ناامنی ندارند.

علوی در انتهاء اظهار کرد: نرخ ها باید واضح و تعیین شده باشد. باید با محتکرین و گرانفروشان برخورد جدی صورت گیرد. نرخ ها خیلی اوج گرفته هست و قدرت خرید مردم کاهش یافته هست. نظارت امروز امری ضروری هست.

انتهای پیام