انتصابی امیدوارکننده به گزارش خبرنما ، روز گذشته در اقدامی قابل تقدیر یکی از مدیران بومی کیش، بر کرسی مدیرعاملی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش نشست. عزت الله محمدی طی حکمی به عنوان سرپرست این شرکت معرفی شد. این انتصاب، به طور طبیعی مقاومتی در بدنه سازمان و همچنین در افکار […]

 

انتصابی امیدوارکننده
به گزارش خبرنما ، روز گذشته در اقدامی قابل تقدیر یکی از مدیران بومی کیش، بر کرسی مدیرعاملی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش نشست. عزت الله محمدی طی حکمی به عنوان سرپرست این شرکت معرفی شد. این انتصاب، به طور طبیعی مقاومتی در بدنه سازمان و همچنین در افکار عمومی ایجاد نکرد. چراکه محمدی از معدود مدیرانی است که پله‌های ترقی را تدریجاً و در همین جزیره طی کرد و در یک سیر طبیعی به چنین جایگاهی دست یافت. بررسی ها نشان می دهد افکار عمومی چنین انتصاب هایی را به مدیران پروازی و تهران نشین ترجیح می دهد. امیدواریم دولت جدید، چنین رویه ای را که آغاز کرده ادامه دهد.