برترین ها: محمد جواد ظریف پنج شنبه شب و در پیامی توئیتری به مدعیات همتای آمریکایی خود که حکومت جمهوری اسلامی را مسئول عدم دسترسی ایرانی ها به غذا و دوا خوانده بود، جواب داد. وی با انتقاد از مدعیات مایک پمپئو که در گفت و گو با بی بی سی فارسی دولت ایران را […]

برترین ها: محمد جواد ظریف پنج شنبه شب و در پیامی توئیتری به مدعیات همتای آمریکایی خود که حکومت جمهوری اسلامی را مسئول عدم دسترسی ایرانی ها به غذا و دوا خوانده بود، جواب داد.

وی با انتقاد از مدعیات مایک پمپئو که در گفت و گو با بی بی سی فارسی دولت ایران را مسئول فشار بر زندگی مردم خود و ادامه یافتن جنگ در یمن شرح کرده بود، درج کرد:

««درست نظیر مورد یمن، وزیر پامپئو (حکومت) ایران را به علت تحریم های غیرقانونی آمریکا که جلوی دسترسی ایرانیان به خدمات مالی برای غذا و دوا را گرفته هست، سرزنش می کند.»

ولی آمریکا مسئول جرم ها بر علیه بشریت در ایران و یمن هست.»

ظریف: آمریکا مسئول جنایت های در یمن و ایران است

*