اصغر زارعی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که یکی از ابعاد دیپلماسی در هر کشوری که می‌تواند در عرصه روابط خارجی موثر و تاثیرگذار باشد ، دیپلماسی پارلمانی به عنوان یکی از اعضای سه گانه حاکمیتی در کشورهاست گفت: متاسفانه به دیپلماسی پارلمانی در کشور به صورت محدود توجه شده است و غالبا […]

اصغر زارعی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که یکی از ابعاد دیپلماسی در هر کشوری که می‌تواند در عرصه روابط خارجی موثر و تاثیرگذار باشد ، دیپلماسی پارلمانی به عنوان یکی از اعضای سه گانه حاکمیتی در کشورهاست گفت: متاسفانه به دیپلماسی پارلمانی در کشور به صورت محدود توجه شده است و غالبا از آن به عنوان شرکت در نشست‌هایی چون اتحادیه بین المجالس یا برگزاری نشست های هیات های دوستی پارلمانی یاد می‌شود در حالی که این فعالیت‌های روتین و رسمی فقط بخشی از دیپلماسی پارلمانی است و این نوع دیپلماسی از ظرفیت‌های گسترده تری در کنار دیپلماسی رسمی و عمومی برخوردار است.

وی با بیان این که دیپلماسی پارلمانی می‌تواند ریل گذاری در عرصه سیاست خارجی کشور  را مدیریت و رهبری کند ، گفت: به نظرم یکی از اولویت‌ها در حوزه دیپلماسی پارلمانی کشور چگونگی برخورد و مقابله با تحریم‌ها و فشارهایی است که از سوی نظام سلطه  علیه کشور تحمیل می‌شود، در واقع در حوزه دیپلماسی پارلمانی می‌توانیم با ریل گذاری مناسب و استفاده بهینه از این نوع دیپلماسی تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کنیم.

زارعی با تاکید بر این که در دنیای کنونی سیاست در خدمت اقتصاد است و نه اقتصاد در خدمت سیاست، ادامه داد: دیپلماسی پارلمانی با در نظر گرفتن این موضوع می‌تواند با سیاست گذاری دقیق در کنار دو قوه مجریه و قضاییه نقشی راهبردی برای کاهش فشارهای حداکثری نظام سلطه بر اقتصاد ایران داشته باشد و در عرصه مدیریت این تحریم‌ها اثرگذار باشد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل ابراز امیدواری کرد که در مجلس یازدهم شاهد فعالیت دیپلماسی پارلمانی فراتر از چارچوبی باشیم که در طی این سال‌ها در قالب انجام جلسات روتین و رسمی انجام شده است.

انتهای پیام