به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار گروه اجتماعی برنا ؛ اشتغال زنان در کشور ؛دچار وضعیت نابسامان است و شرایط شغل و یافتن کار برای زنان مطلقه و سرپرست خانوار در این نابسامانی؛ وضعیت سختری دارد. سهیلا جلودارزاده، نماینده فراکسیون زنان مجلس در مورد اینکه فرصت های شغلی مناسب برای زنان مطلقه  و سرپرست […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار گروه اجتماعی برنا ؛ اشتغال زنان در کشور ؛دچار وضعیت نابسامان است و شرایط شغل و یافتن کار برای زنان مطلقه و سرپرست خانوار در این نابسامانی؛ وضعیت سختری دارد.

سهیلا جلودارزاده، نماینده فراکسیون زنان مجلس در مورد اینکه فرصت های شغلی مناسب برای زنان مطلقه  و سرپرست خانوار را کم است به برنا  گفت: «مسئله کمبود شغل برای زنان مطلقه را باید در سطح کلی مورد مطالعه قرار داد. یعنی قبل از بررسی وضعیت اشتغال زنان مطلقه باید به وضعیت اشتغال زنان در جامعه پرداخت. با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه فرصت های شغلی برای زنان کم است  و همین باعث می شود این فرصت ها برای گروه هایی با شرایط ویژه  کمتر هم بشود. خانم های مطلقه در وضعیت خاصی قرار دارند که باعث می شود فرصت داشتن شغل مناسب برای آن ها کاهش پیدا کند.»

سه عامل اصلی محدود شدن فضای کار برای زنان مطلقه

او به سه عامل اصلی که دسترسی زنان سرپرست خانوار را به فرصت های شغلی محدود کرده است اشاره می کند: «یکی از این عوامل که به آن اشاره شد وضعیت اشتغال در جامعه است که بر وضعیت اشتغال زنان مطلقه تأثیر می گذارد و دسترسی آن ها را به شغل مناسب محدود می کند. عامل دوم مهارت پایین تعدادی از این زنان است که باعث می شود نتوانند شغل مناسبی به دست بیاورند. عامل آخر، وضعیت زندگی و شرایطی است که در آن قرار دارند. این زنان همزمان باید در خانه به عنوان مادر از خانواده مواظبت بکنند و در عین حال باید در بیرون از خانه نیز کار کنند تا هزینه زندگی شان را تأمین کنند، همین باعث می شود وقت کافی برای انجام هر دوتای این مسئولیت ها نداشته باشند و نتوانند فرصت شغلی خوبی به دست بیاورند.»

نگویید طلاق گرفته اید !

او مطرح نکردن مطلقه بودن را یکی از راه هایی می داند که زنان مطلقه می توانند از آن استفاده کنند: «با توجه به اینکه مطرح کردن مطلقه بودن می تواند زنان را از یک سری فرصت های شغلی بازدارد در مواردی که لازم نیست زنان مطلقه می توانند مطلقه بودن خود را مطرح نکنند. این به ویژه در شرایطی که مطلقه بودن می تواند باعث شود که این افراد فرصت شغلی را از دست بدهند بیشتر می تواند مورد استفاده قرار گیرد.»

جلودارزاده که مطلقه بودن را عامل اصلی در کاهش دسترسی به فرصت های شغلی نمی داند و معتقد است عوامل دیگری در این زمینه تأثیرگذار هستند بیان داشت : «زنان مطلقه اگر مهارت های لازم را داشته باشند، می توانند به فرصت های شغلی دست یابند. و داشتن مهارت های لازم می تواند مشکلات در این زمینه را به میزان زیادی کاهش دهد.»

جامعه ایران فهیم است و نگاهش به طلاق با جوامع عقب افتاده متفاوت است

او در خصوص نگاهی که به طلاق در جامعه وجود دارد و تأثیر آن بر اشتغال زنان می گوید: «جامعه ما یک جامعه فهیم است و نگاهش به طلاق با جوامع عقب افتاده متفاوت است. در جامعه ما این اصل پذیرفته شده است که دلایل مختلفی برای طلاق وجود دارد،  زنانی که به دلیل اعتیاد همسرانشان طلاق گرفته اند، جامعه از آن ها حمایت های لازم را به عمل می آورد. برای نمونه می توان به خیریه های که برای حمایت از زنان مطلقه تشکیل شده اند اشاره کرد که از این زنان با احترام و رعایت اصول اخلاقی حمایت می کنند. نگاه جامعه به طلاق های بی دلیل و یا طلاق هایی که عفت عمومی را خدشه دار می کنند، بد است.»

زنان برای خودشان فرصت شغلی ایجاد کنند

جلودارزاده به موانعی که بر اشتغال زنان تأثیر دارند و بر وضعیت اشتغال زنان مطلقه و سرپرست خانوار هم تأثیرگذار می گذارند، اشاره می کند: «امروز در جامعه ما فرصت های شغلی برای زن و مرد کم هستند و همین بر وضعیت اشتغال زنان هم تأثیر گذاشته است. با توجه به اینکه زنان در جامعه ما مهارت های لازم برای کارآفرینی را ندارند، دسترسی آن ها به فرصت های شغلی محدود شده است. اگر زنان ما تجربه کارآفرینی داشته باشند می توانند خودشان فرصت های شغلی را ایجاد کنند و از این طریق خودشان را توانمند کنند. در جامعه ما تحصیلکرده بودن زنان به صاحب مهارت شدن آن ها منتهی نمی شود، بنابراین ما تعداد زیادی از زنان تحصیلکرده در مدارج عالی دانشگاهی را داریم که بیکار هستند و هنوز نتوانسته اند شغل مناسبی به دست بیاورند. نوآوری، خلاقیت، ریسک پذیری و سرمایه در زنان جامعه ما کمتر است و همین در کنار سایر عوامل دسترسی زنان به فرصت های شغلی را محدود کرده است.»

تاثیر عوامل فرهنگی و اقتصادی بر اشتغال زنان

او وضعیت اشتغال زنان را یکسان نمی داند و به شرایط متفاوتی که بر اشتغال زنان حاکم است، اشاره می کند: «برخی از شرایط دسترسی زنان به شغل را محدود می کند، برای نمونه می توان به کارفرماهایی اشاره کرد که به کارگر روزمزد احتیاج دارند و از زنان استفاده نمی کنند. اما برخی از فرصت های شغلی مراقبتی در جامعه هستند که استقبال از حضور زنان در آن ها بیشتر از مردان است. نمی توان یک دید کلی به وضعیت اشتغال زنان داشت، عوامل و شرایط مختلفی در آن دخیل هستند. عوامل فرهنگی و اقتصادی در کنار یکدیگر بر وضعیت اشتغال زنان تأثیر دارند.»

توجه برنامه پنج ساله ششم به اشتغال زنان سرپرست خانوار

او در مورد حل کردن مشکل اشتغال زنان سرپرست خانوار و مطلقه  می گوید: «برای زنان مطلقه می توان فرصت هایی خاص ایجاد کرد که اشتغال آن ها را افزایش دهد. برنامه پنج ساله ششم هم این پیش بینی را کرده است که باید از زنان سرپرست خانوار حمایت کرد. منتهی این اصل در دولت هنوز چکش اولیه را نخورده است. دولت می تواند در استان های مختلف مراکز توانمندسازی و مهارت آموزی زنان سرپرست خانوار ایجاد کند و با در اختیار گذاشتن پول و سرمایه لازم می تواند زمینه لازم برای اشتغال آن ها را فراهم کند. در کشور ما قبلا هم قوانینی در مورد حمایت از زنان سرپرست خانوار وجود داشته است و بهزیستی در این زمینه فعال بوده است. بعد از جمع شدن مراکز بهزیستی که به اشتغال این زنان کمک می کردند، هیچ نهاد دیگری برای فعالیت در این زمینه ایجاد نشده است.»