به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار گروه اجتماعی برنا ؛ جامعه دچار نوعی کمرنگ شدن روابط عمیق عاطفی شده است و از سوی دیگر  از هم گسیختگی در نوع ارتباطات افراد جامعه شکل گرفته است ؛ روابط بسیار از افراد جامعه ؛ بخصوص ارتباطات عاطفی آنان ؛ساختاری که عرف جامعه آن را درست می […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار گروه اجتماعی برنا ؛ جامعه دچار نوعی کمرنگ شدن روابط عمیق عاطفی شده است و از سوی دیگر  از هم گسیختگی در نوع ارتباطات افراد جامعه شکل گرفته است ؛ روابط بسیار از افراد جامعه ؛ بخصوص ارتباطات عاطفی آنان ؛ساختاری که عرف جامعه آن را درست می داند از دست داده اند و در مسیرهایی قرار گرفته اند که نیاز جدی به توجه روانشناسی و جامعه شناسی دارد .

از سوی دیگر در فضای ارتباطات اجتماعی با معضل عدم انتقاد پذیری و ناتوانی در همکلامی و گفتمان مواجه شده ایم به شکلی که خودخواهی اندیشه در افراد هر روز پررنگ تر می شود و این عدم تبادل فکر و نظر می تواند آینده نامناسبی را در روابط اجتماعی افراد یک جامعه شکل دهد.

در این رابطه گفتگویی را با امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه داشتیم که در ادامه خواهید خواند:

قرایی مقدم در خصوص علل کمرنگ شدن روابط عمیق عاطفی در بین مردم به برنا گفت :بر اساس نظریاتی که در این رابطه وجو دارد،  ذهنیت حاکم بر اذهان مردم ذهنیتی مادی و حسی است و چون مادیات در اولویت قرار می گیرد مواردی مانند همدلی، همراهی وجود ندارد و اعتماد از بین می رود، بنابر این روابط موجود در بین افراد به جای اینکه روابطی مستحکم و پایدار باشد، روابطی کاملا صوری خواهد شد و فقط به صورت ظاهری سعی در برقراری ارتباط دارند و نمی توانند ارتباط موثری را برقرار سازند.

قرایی مقدم در خصوص نقش مادی گرایی و تاثیرات آن بر روابط نیز افزود:  براساس گفته های جامعه شناسان وقتی مادیات و اقتصاد در اولویت قرار گیرد، معنویات خود به خود از بین می رود و افراد به صورت ربات هایی در می آیند که از اشیا و وسایل در اختیار خود شخصیت کسب می کنند و در نتیجه ارتباط های عاطفی که لازمه یک جامعه پویا است از بین می رود و تبعات فراوانی را از لحاظ روحی و روانی بر روی افرادی که در آن جامعه زندگی می کند می گذارد واعتماد، عاطفه و محبت از بین می رود و  منجر به قطع زنجیره های ارتباطی در تمامی حوزه های دیگر نیز خواهد شد که در حال حاضر در داخل این کشور با این موضوع مواجه هستیم که خود این مسئله تبدیل به معضلی شده است. باید توجه داشته باشیم که جامعه ایران رباتی شده است و این نگاه مادی می تواند روح عاطفی انسان را ویران کرده و جامعه را با معضلات جدی مواجه کند.

 این استاد دانشگاه در ادامه نیز در خصوص اینکه برای حل این معضل باید چه کارهایی را انجام داد تصریح کرد: فرهنگ سازی به عنوان اولین موضوع در این رابطه است که باید بیشتر از هرچیزی به آن پرداخت ؛ پس از آن باید آموزش های لازم از طرق مختلف در این خصوص داده شود تا ارتباطات عاطفی که جزوی از ارزش های جامعه انسانی است از بین نرود  ؛ باید  با فروریختیگی فرهنگی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم مقابله کنیم .

وی در پایان نیز افزود: دراکثر جوامع این گونه از هم گسیختگی ها  رخ داده است و در طول بازه های زمانی مختلف آن جامعه را در رابطه با ارتباطات عاطفی دچار چالش های گوناگون کرده است، اما با فرهنگ سازی هایی که صورت گرفته است و آموزش های صحیحی که به افراد جامعه داده شده است در سدد مقابله با آن بر آمده اند و توانسته اند روابط خود را مجددا بازیابی کنند و به رشد و پویای جامعه خود کمک کنند