به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گوی تلوزیونی اظهار داشت: ماینرها بیش از ٣ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند. سخنگوی صنعت برق کشور افزود: در دو روز گذشته ٨٠۵ دستگاه تولید رمز ارز شناسایی شده است. وی ادامه داد: روزانه ۵٠ مرکز تولید رمزارز شناسایی می‌شود.

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گوی تلوزیونی اظهار داشت: ماینرها بیش از ٣ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند.

سخنگوی صنعت برق کشور افزود: در دو روز گذشته ٨٠۵ دستگاه تولید رمز ارز شناسایی شده است.

وی ادامه داد: روزانه ۵٠ مرکز تولید رمزارز شناسایی می‌شود.