نشست هم اندیشی رییس کل بانک مرکزی با هیات رییسه و اعضای اتاق های بازرگانی ایران با محوریت برگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد. همتی با بیان اینکه هدف مشترک ما باید ایجاد رفاه برای مردم باشد، اضافه کرد: همه ما در بانک مرکزی و بخش خصوصی در یک کشتی هستیم؛ اما از سویی […]

نشست هم اندیشی رییس کل بانک مرکزی با هیات رییسه و اعضای اتاق های بازرگانی ایران با محوریت برگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد.

همتی با بیان اینکه هدف مشترک ما باید ایجاد رفاه برای مردم باشد، اضافه کرد: همه ما در بانک مرکزی و بخش خصوصی در یک کشتی هستیم؛ اما از سویی بانک مرکزی مسئول سیاست های ارزی کشور هست و باید در برابر ۸۲ میلیون جمعیت ایرانی پاسخگو باشد.
بنا بر گفته رییس کل بانک مرکزی، اغراض این بانک در برابر صادرکنندگان قرار ندارد، لکن بانک مرکزی به طور مستمر بخش خصوصی را در کنار خود می بیند و در پی افزایش تولید هست تا سر انجام رفاه عمومی مردم و رونق اقتصادی تحقق یابد.
علاوه بر این در این نشست معاون ارزی بانک مرکزی در مورد سیاست های ارزی این بانک در ازای صادرکنندگان اظهار کرد: برای صادر کردن دستورالعمل های ارزی، ابتدا با فعالان اقتصادی مشورت های لازم به عمل آمده و البته در این راه به طور مستمر شفافیت اولویت بانک مرکزی بوده هست.
غلامرضا پناهی اغراض تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در چارچوب اغراض بانک مرکزی بررسی و عنوان نمود که صادرکنندگان در طول ۹ ماه موخر حدود ٢٩ میلیارد یورو صادرات داشتند و حدود ٢٢ میلیارد یورو از طریق بانک مرکزی و حدود ٧ میلیارد یورو از طریق سیستم نیما برای واردات ارز تامین شده که این امر نشان از پشتیبانی بانک مرکزی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان دارد.
به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، این بانک از پیشنهادات و راهکارهای صادرکنندگان استقبال می کند، چون که این چنین ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باز می شود و البته در این راه بانک مرکزی نیز به برنامه های توسعه ای صادرکنندگان کمک می کند.
تاکید بر ادامه روند با ثبات بازار ارز، شیوه های برگشت ارز از حاصل صادرات به چرخه اقتصادی به منظور کمک به توسعه کشور، افزایش مشارکت های دو طرفه میان بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، من جمله مباحثی بود که از سوی هیات رییسه و اعضای اتاق بازرگانی مطرح شد. علاوه بر این در انتهاء بخش خصوصی بابت ثبات ایجاد شده در بازار ارز از رییس کل بانک مرکزی تشکر نمود و قرار شد اینچنین نشست ها استمرار یابد.