آفتاب نیوز : جانی اینفانتینو ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال ایران در نامه ای به ریاست جمهور و وزیر ورزش ایران خواستار حل مشکل پخش تلویزیونی فوتبال ایران شده هست. فوتبال ایران در دو سه سال موخر از دریافت حق پخش تلویزیونی محروم شده و باشگاه ها و فوتبال ایران درآمدی از این بخش ندارند […]

آفتاب نیوز : جانی اینفانتینو ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال ایران در نامه ای به ریاست جمهور و وزیر ورزش ایران خواستار حل مشکل پخش تلویزیونی فوتبال ایران شده هست. فوتبال ایران در دو سه سال موخر از دریافت حق پخش تلویزیونی محروم شده و باشگاه ها و فوتبال ایران درآمدی از این بخش ندارند این در حالی هست که در فوتبال روز دنیا بزرگترین مرجع درآمد باشگاه ها دریافت حق پخش تلویزیونی هست.
صادق درودگر مدیر بازاریابی سازمان لیگ در مصاحبه ای این خبر را تایید کرد.
مرجع: فارس