به گزارش خبرنما به نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ بحث پرداخت نکردن و راه‌های گذر از پرداخت مالیاتی که پزشکان این روزها در مطب‌های خود رقم می‌زنند همچنان بر قوت خود باقی است و راه حل مناسبی برای این اتفاق شکل نگرفته است. در این میان تنها پزشکان نیستند که دنبال  پرداخت نکردن مالیات […]

به گزارش خبرنما به نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ بحث پرداخت نکردن و راه‌های گذر از پرداخت مالیاتی که پزشکان این روزها در مطب‌های خود رقم می‌زنند همچنان بر قوت خود باقی است و راه حل مناسبی برای این اتفاق شکل نگرفته است.

در این میان تنها پزشکان نیستند که دنبال  پرداخت نکردن مالیات هستند؛ مشاغلی هم در داخل کشور وجود دارند که به صورت سالانه از پرداخت معاف بوده‌اند، در این بین کارشناسان این حوزه معتقدند برخی از این مشاغل که معاف از پرداخت مالیات هستند ضربه هایی را به اقتصاد وارد می کند.

در این راستا گفتگویی با دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه، داشتیم که در ادامه خواهید خواند:

تقوی در رابطه با این موضوع که چرا برخی از مشاغل از پرداخت مالیات معاف هستند به برنا گفت: در این رابطه دو مبحث وجود دارد: ۱- واحدهایی که تحت نظارت دولت مشغول به فعالیت هستند، چون تمامی مالیات‌ها به خزانه دولت باز می‌گردد این واحدها و سازمان ها خود تحت نظارت قوه مجریه اداراه می شوند از پرداخت مالیات معاف هستند. ۲- مشاغل کاذبی مانند دستفروشی که در سطح جامعه به وجود آمده است، به دلیل اینکه سازمان دهی مشخصی در رابطه با ایجاد این دست مشاغل وجود ندارد و همچنین مرجع قانونی برای ثبت میزان درآمد آن ها تا بحال شروع به کار نکرده است مالیات نمی دهند.

وی در خصوص اینکه عدم پرداخت مالیات چه صدماتی را می‌تواند به اقتصاد وارد کند؟ افزود: نمی‌توان گفت پرداخت نکردن مالیات از سوی این مشاغل آسیب ها و صدماتی را به اقتصاد وارد می کند، برای مثال اگر واحدهایی که تحت نظارت دولت هستند خود درآمدزایی انجام دهند تمامی درآمدحاصل از فعالیت ها به خزانه دولت واریز می شود و در نتیجه نکته ای مثبت در این رابطه است، همچنین در خصوص مشاغل کاذب نیز، این افراد از سر ناچاری و بیکاری به سمت این مشاغل گرایش پیدا کرده اند و درآمدی نسبتا زیادی را نیز ندارند تا ضربه هایی را به اقتصاد کشور با نپرداختن مالیات بزنند.

این استاد دانشگاه در پایان در خصوص بحث برانگیز بودن مالیات جامعه پزشکان نیز تصریح کرد: در این رابطه متاسفانه به این دلیل که دفاتر قانونی برای ثبت درآمد پزشکان وجود ندارد و نمی توان به صورت صحیح میزان آن را حساب کرد در نتیجه پرداخت مالیات این قشر از جامعه بحث برانگیز شده است.

در این خصوص دولت و سازمان امور مالیاتی می‌توانند با ایجاد دفاتر قانونی برای ثبت میزان درآمد جامعه پزشکان و همچنین تعیین  تعرفه های یکسان و نظارتی دقیق بر روی این موضوع، میزان درآمد آنان را تخمین زده و به آن میزان از آن ها مالیات دریافت کند تا هیچ شک و شبهه در این خصوص دگیر وجود نداشته باشد.