به گزارش خبرنما به نقل از گروه ورزشی خبرگزاری برنا، آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو، با حضور در مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزشی در گفتگو با خبرنگار برنا اظهار داشت: از زمان روی کار آمدن آقای صالحی امیری رویکردشان و عملکردشان احترام به پیشکسوتان بوده و مراسم‌هایی که همیشه در نظرگرفته شده واقعا در این […]

به گزارش خبرنما به نقل از گروه ورزشی خبرگزاری برنا، آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو، با حضور در مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزشی در گفتگو با خبرنگار برنا اظهار داشت: از زمان روی کار آمدن آقای صالحی امیری رویکردشان و عملکردشان احترام به پیشکسوتان بوده و مراسم‌هایی که همیشه در نظرگرفته شده واقعا در این دو ساله شرایطی بوده که احترام ویژهای را برای پیشکسوتان قائل بودند.

وی در ادامه افزود: در این گردهمایی نیز اکثر پیشکسوتان ورزش ایران، کسانی که سالهای سال برای کشورمان مدالآوری کردند، کسانی که واقعا افتخار ورزش ایران هستند کنار هم جمع شدند. کسانی که سالیان گذشته افتخارات و مدالهایی را برای کشورمان به ارمغان آوردند امروز گرد هم آمدند و طبیعتا هم یک دید و بازدید و گردهمایی است و هم یک تکریمی است از این پیشکسوتانی که برای همه ما جوانترها برایشان احترام قائل هستیم و تاج سر ورزش ایران هستند.

رئیس فدراسیون جودو در ادامه درخصوص وضعیت اردوهای آماده‌سازی تیم ملی خاطرنشان کرد: امسال سال بسیار سختی است با توجه به این بحران اقتصادی که وجود دارد و سالی هست که ما باید کسب سهمیه کنیم و حضور در مسابقات کسب سهمیه برای ما واقعا هزینهبر است. امیدواریم بتوانیم این شرایط را مدیریت کنیم و شرایطی را به وجود بیاوریم که این بچههایی که در رنکینگ هستند حفظ کنیم و بقیه بچهها را هم سعی کنیم ارتقا دهیم. واقعا شرایط بسیار سخت است برای سفرهای برون مرزی، اما امیدواریم که بتوانیم کسب سهمیه بیشتری داشته باشیم و بیش از ۲ سهمیه به دست آوریم و در  المپیک ۲۰۲۰ بتوانیم طلسم‌شکن باشیم و برای اولین بار مدال المپیکی را به کشور ارزانی دهیم.