آفتاب نیوز : «دونالد ترامپ» ریاست جمهور آمریکا بامداد جمعه (به وقت تهران) دیگربار توافق اتمی با ایران را «وحشتناک» قرائت کرد و اظهار کرد چنین توافقی هرگز نباید منعقد می گردید.ترامپ که در کاخ سفید در مراسم جشن یهودی «حنوکا» گفت وگو می کرد، اظهار کرد: «ما از توافق ترسناک با ایران خارج گردیدیم. […]

آفتاب نیوز : «دونالد ترامپ» ریاست جمهور آمریکا بامداد جمعه (به وقت تهران) دیگربار توافق اتمی با ایران را «وحشتناک» قرائت کرد و اظهار کرد چنین توافقی هرگز نباید منعقد می گردید.
ترامپ که در کاخ سفید در مراسم جشن یهودی «حنوکا» گفت وگو می کرد، اظهار کرد: «ما از توافق ترسناک با ایران خارج گردیدیم. این توافقی ترسناک، ترسناک بود.»
مرجع: فارس