خبرگزاری برنا: ریاست دفتر ریاست جمهور از تعیین دفتری برای ریاست جمهور دولت اصلاحات اطلاع داد. پس از جا به‌ جایی ریاست جمهور دولت اصلاحات از ساختمان یاسر، «محمود واعظی»، ریاست دفتر رئیس‌جمهور، بیان کرد که تأمین محل برای وی وظیفه دولت هست و هر مکانی را که وی بخواهند در اختیارشان می گذاریم. اما […]

خبرگزاری برنا: ریاست دفتر ریاست جمهور از تعیین دفتری برای ریاست جمهور دولت اصلاحات اطلاع داد.

پس از جا به‌ جایی ریاست جمهور دولت اصلاحات از ساختمان یاسر، «محمود واعظی»، ریاست دفتر رئیس‌جمهور، بیان کرد که تأمین محل برای وی وظیفه دولت هست و هر مکانی را که وی بخواهند در اختیارشان می گذاریم.

اما روزنامه کیهان در این مورد درج کرد: «باید به سیاسی‌کارانی نظیر واعظی تذکر و توجه داد که تکلیف قانونی برای در اختیار گذاشتن دفتر در خدمت روسای دولت‌های قبلی، دربردارنده عناصر فتنه‌گر و برانداز و یاغی بر علیه قانون و اسلامیت و جمهوریت نمی‌شود و الا لابد باید به بنی‌صدر خائن هم دفتر کار بدهند!»

در همین خصوص «محمود واعظی» رییس دفتر ریاست جمهور، اظهار کرد: من بنا ندارم هر کس هر صحبتی زد پاسخ بدهم نه روزنامه کیهان و نه روزنامه ها و اشخاص دیگر.

او در مورد “تهیه دفتر کاری برای ریاست دولت اصلاحات” او در مورد “تهیه دفتر کاری برای ریاست دولت اصلاحات” اظهار کرد: فکر کنم کار درستی در این مورد انجام دادیم، کسی که برای این کشور زحمت می کشد، حق دارد که دفتری داشته باشد.

واعظی در انتهاء اضافه کرد: محلی برای دفتر کار آقای خاتمی تعیین شده هست.