«فاطمه ذوالقدر»، نماینده مردم تهران و از اعضای فراکسیون امید، در مورد نامگذاری سال ۹۸ به سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری در گفتگو با خبرنگار برنا گفت:  امید داریم شعار رهبر فرزانه محدود بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی توسط مسئولان و متولیان نگردد و با آسیب شناسی گذشته و واکاوی شرایط به سمت […]

«فاطمه ذوالقدر»، نماینده مردم تهران و از اعضای فراکسیون امید، در مورد نامگذاری سال ۹۸ به سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری در گفتگو با خبرنگار برنا گفت:  امید داریم شعار رهبر فرزانه محدود بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی توسط مسئولان و متولیان نگردد و با آسیب شناسی گذشته و واکاوی شرایط به سمت عملیاتی شدن اتفاقات اجرایی که بتواند، تولید و خودکفایی را رقم زند حرکت کنیم.

او افزود: در این پروسه باید فرایند خصوصی سازی را آنگونه رقم زنیم که به نام وارد کردن فن آوری روز، ارز از کشور خارج نشود و خصوصی‌سازی به دور از راه‌های فرار از قانون، کارگران مستعد رونق تولید را سرخورده نکند.

او ادامه داد: نامگذاری‌ سال‌ها در یک دهه اخیر متناسب با نیازها و ضرورت های کشور بوده و ارتباط مستقیمی با دولت داشته است. در واقع مقام معظم رهبری، بر توقعاتی که مردم از دولت دارند، تأکید  داشته اند و اگر  هدایتگری ایشان چراغ راه قرار می گرفت و عملکرد مثبت و موثری شکل  می گرفت، امروز شاهد این اتفاقات و نابسامانی در شرایط اقتصادی و زندگی و معیشت مردم نبودیم.

ذوالقدر اضافه کرد: انتظار داریم شعار امسال که رونق تولید را محور قرار داده امنیت شغلی و افزایش اشتغالزایی، درآمد بیشتر، تأمین اجتماعی شکوفا، نه به اقتصاد رانتی، نه به واردکنندگان فاقد عِرق ملی، افزایش تولید و بهره‌وری را رقم زند.

او در پایان اظهار کرد: تحقق این مهم با تلاش و همت مضاعف دولتمردان و مسئولان در راستای کاهش تورم فراهم خواهد شد. نیاز است با برنامه ریزی دقیق در مهار تورم، ابزارهای قدرت حاکمیت را که با نام خصوصی‌سازی از دست رفته، مجدداً به دست گیرند و به دور از تبعیت نمادین از الگوهای غربی در فرایند اقتصادی و تولید با اتکاء به فرهنگ ایرانی و اسلامی در باورهای اقتصادی و الگوی رفتار اقتصادی آنگونه عمل کنند که ثمره خیر آن در زندگی و معیشت همه اقشار به خصوص اقشار ضعیف و آسیب پذیر نمود یابد.