دکتر علیرضا آزمندیان از برگزاری سمینار “نقشه راه خودسازی” خبر داد. آزمندیان کهنه کارترین  اساتید حوزه موفقیت  است در پیج اینستاگرام خود از برگزاری سمیناره نقشه راه خودسازی خبر داد. زمان این سمینار را هفته آینده یعنی اواخر خرداد و یا اویل تیرماه ۱۴۰۳ می باشد. ثبت نام در این سمینار از طریق پیج اصلی […]

دکتر علیرضا آزمندیان از برگزاری سمینار “نقشه راه خودسازی” خبر داد.

سمینار نقشه راه خودسازی

آزمندیان کهنه کارترین  اساتید حوزه موفقیت  است در پیج اینستاگرام خود از برگزاری سمیناره نقشه راه خودسازی خبر داد.

زمان این سمینار را هفته آینده یعنی اواخر خرداد و یا اویل تیرماه ۱۴۰۳ می باشد.

ثبت نام در این سمینار از طریق پیج اصلی اینستاگرام علیرضا آزمندیان صورت میگیرد.