محمد طالعی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان اینکه از سال گذشته طرحی را تحت عنوان ”هدفمندسازی انتهاء نامه ها” محمد طالعی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان اینکه از سال گذشته طرحی را تحت عنوان ”هدفمندسازی انتهاء نامه ها” مدنظر داشته ایم، توضیح داد: بر این اساس یک طرح بلندمدت […]

محمد طالعی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان اینکه از سال گذشته طرحی را تحت عنوان ”هدفمندسازی انتهاء نامه ها” محمد طالعی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان اینکه از سال گذشته طرحی را تحت عنوان ”هدفمندسازی انتهاء نامه ها” مدنظر داشته ایم، توضیح داد: بر این اساس یک طرح بلندمدت را برای اعضای هیئت علمی تشریح کرده ایم که در قالب آن این اعضاء، بر طبق یک برنامه پنج ساله و طبق نقشه علمی کشور و با دید آینده پژوهی در حوزه بین الملل، یک یا دو طرح کلیدی را برای خود تشریح کرده و همه فعالیت های پژوهشی خود را در آن قالب انجام می دهند.

وی اضافه کرد: بر این اساس دانشجوهای تحصیلات تکمیلی نیز باید رساله، انتهاء نامه و علاوه بر این طرح های صنعتی خود را طبق برنامه اعضای هیئت علمی تشریح کنند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی یکی از اغراض این طرح را “برندسازی” معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی یکی از اغراض این طرح را “برندسازی” در سطح دانشگاه دانست وتشریح کرد: منظور از برندسازی آن هست که هر یک از اعضای هیئت علمی، چه در سطح ملی و چه بین المللی، در یک حوزه خاص معروف باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ذیل مأموریت گرایی استان ها در حل مشکلات داخلی کشور، توضیح داد: ساختار استان تهران در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود متمایز با استان های دیگر دیده می گردد.

طالعی تشریح کرد: در استان ها به لحاظ آن که تنها یک دانشگاه مادر وجود داشته، آن دانشگاه به عنوان متولی حل مشکلات استان و تشریح پروژه های رابطه با صنعت تعیین شده هست. این در حالی هست که در تهران با توجه به وجود ۷ الی ۸ دانشگاه جامع و صنعتی، مأموریت گرایی استانی به سادگی اتفاق نمی افتد.

وی در همین زمینه، افزود: حرکتی که طی چند سال گذشته از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پی گرفته شده، تشکیل قطب های دانشگاهی بوده هست. به این ترتیب تهران در منطقه ۱ دانشگاه ها قرار گرفته وطی نشست ها مشترک مابین ۱۳ دانشگاه این استان، که در تمام سطوح مالی، آموزشی و پژوهشی به طور ماهانه برگزار می گردد، کنسرسیوم پژوهشی مابین دانشگاه ها متشکل هست.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دنبال کرد: دبیری این کنفرانس بر عهده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به عنوان ریاست منطقه ۱ دانشگاه ها بوده و بر این اساس پروژه های مشترک تشریح شده هست.

طالعی اضافه کرد: نخستین پروژه ای که اواخر سال گذشته و طی نشست ها این کنسرسیوم تشریح شده، “پروژه مشترک پژوهش ها محیط زیستی” طالعی اضافه کرد: نخستین پروژه ای که اواخر سال گذشته و طی نشست ها این کنسرسیوم تشریح شده، “پروژه مشترک پژوهش ها محیط زیستی” بود و طبق آن پژوهش ها ذی ربط به سیاهه انتشار آلودگی هوا ۸ کلان شهر کشور، به ۸ دانشگاه منطقه ۱ واگذار گردید که در این میان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهیه سیاهه آلودگی شهر اهواز را بر عهده گرفته هست.

جذب دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور در قالب دوره پسادکترا

وی ذیل پشتیبانی از دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور، از بازبینی در آیین نامه پسادکترای این دانشگاه  خبر داد و اظهار کرد: بر این اساس با توجه به خیل شگرف فارغ التحصیلان دکتری ایرانی در خارج از کشور، پشتیبانی از ورود این پژوهشگران به کشور و تحصیل آنان در قالب دوره یک تا دو ساله پسادکترا را مورد توجه قرار داده ایم.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اضافه کرد: به این ترتیب امکانی برای ادامه فعالیت های تحقیقاتی این افراد، در داخل کشور و ذیل پشتیبانی های مالی و معنوی دانشگاه، ترتیب داده شده هست.

ضعف دانشگاه در تأمین هزینه های ارزی/ درخواست وزارت علوم از دولت برای تأمین اعتبارات ارزی

طالعی در مورد تحقق بودجه پژوهشی، تصریح نمود: تاحالا تنها ۴۰ درصد بودجه دانشگاه پرداخت شده و امکان دارد کل بودجه تا آخر سال هم پرداخت نشود.

وی تشریح کرد: دانشگاه های سطح یک طبق معمول ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه کل را به حوزه پژوهش و مورد ها متفاوت در این حوزه اختصاص می دهند؛ در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز با توجه به پشتیبانی هایی که از سوی هیئت رئیسه صورت گرفته، نسبت فوق لحاظ شده اما با توجه به کاهش ورودی، این ۲۵ درصد نیز به همان میزان ضریب خواهد خورد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با بیان اینکه قادر نبوده ایم از پس تأمین هزینه های ارزی دانشگاه برآییم، من جمله این مورد ها را ضعف دانشگاه در پرداخت هزینه اشتراک نشریات بین المللی عنوان و تصریح نمود: این هزینه در سال های قبل ۵۰۰ میلیون تومان بود که سال کنونی ۴ یا ۵ برابر شده و ارز دولتی نیز برای آن مدنظر داشته نشده هست.

انتهای پیام