«محمدجواد جمالی نوبندگانی»، نماینده مردم فسا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره نامگذاری سال ۹۸ به سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری  به خبرنگار برنا گفت: در ارتباط با تولید چند مشکل اساسی در کشور وجود دارد. یکی از این مشکلات این است که متاسفانه بانک ها در کشور […]

«محمدجواد جمالی نوبندگانی»، نماینده مردم فسا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره نامگذاری سال ۹۸ به سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری  به خبرنگار برنا گفت: در ارتباط با تولید چند مشکل اساسی در کشور وجود دارد. یکی از این مشکلات این است که متاسفانه بانک ها در کشور آنگونه که باید حامی تولیدکننده ها باشند به شکل بنگاه های اقتصادی عمل کرده و به عنوان رقیب تولید کننده ها عمل می کنند. همچنین نسبت به ده سال گذشته، میلیاردها دلار کالای قاچاق به قیمت ارزان وارد کشور شده که به تولید داخل و تولید کننده ضرر و زیان می رساند.

او افزود:  دومین مشکل این است که نرخ قیمت تمام شده تولید برای تولید کننده بسیار بالا است و مشکلات رقابتی برای آنها ایجاد می کند. سومین مشکل این است که متاسفانه قوانین به جای اینکه در جهت تسهیل تولید و تولید کننده باشد به عنوان مانع عمل کرده اند. از سوی دیگر در سال های گذشته متاسفانه فرهنگ مردم از کالاهای تولیدی به سمت کالاهای خدماتی، از نظر سود به سمت کالاهای زودبازده و یا سکه و ارز رفته است. بنابراین باید برای تحقق این شعار رونق تولید، قوای مختلف سه گانه یعنی قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه بر روی این موارد تمرکز کنند وگرنه تولید رونق نخواهد گرفت. مگر اینکه به صورت جدی با قاچاق مقابله شود، بانک ها به سمت سیستمی هدایت شوند که از تولید کننده حمایت جدی به عمل آورند و سودهایی که دریافت می کنند، سودهای عادلانه ای باشد تا تولید کننده بتواند به تولید ادامه دهد.

او ادامه داد: چهارم اینکه به تولید کننده کمک کنیم که کالای باکیفیتی تولید کند. زمانی که گفته می شود مردم از کالاهای داخلی استفاده کنند، اگر کیفیت این کالاها مناسب نباشد نهایتا هر چه به مردم گفته شود مجددا به سمت کالاهای خارجی می روند. مسئله دیگر این است که همه ما باید به هر شکلی که مقدور است، تولید کننده را تشویق کنیم.

جمالی نوبندگانی درباره نقش قوه قضائیه نیز تصریح کرد: قوه قضائیه هم باید با افرادی که کالای قاچاق وارد می کنند، احتکار می کنند و اقدامات آنها به نوعی خلاف تولید ملی است، به صورت جدی  مقابله کند. مقابله با قاچاقچیانی که مانع تولید هستند باید تا حدی پرخطر باشد که نتوانند مجددا اقدامات خود را تکرار کنند.

او همچنین درباره نقش مجلس در رونق تولید بیان کرد:  در عین حال مجلس می تواند به عنوان کمک کننده در زمینه تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن مفید موثر باشد. مردم هم به سمت تولید داخلی و هم به سمت مصرف تولیدات داخلی حرکت کنند که تا این اندازه به نفت وابسته نباشیم و نفت به پاشنه آشیل ایران تبدیل نشود که آمریکایی ها هرگاه اراده کنند، برای فشار بر  مردم ایران، تحریم های نفتی بر ایران اعمال کنند.