ماسک با توییتی در حمایت از دوج‌کوین که اخیرا مورد توجه وی قرار گرفته موجب صعود قیمت دوج کوین شد. دوج کوین در حال حاضر و در روز نزولی بازار رمزارز‌ها پس از توییت ماسک با افزایش ۱.۱۹ درصدی به قیمت ۰.۲۴۷۱۸۱دلار در حال معامله است.  

ماسک با توییتی در حمایت از دوج‌کوین که اخیرا مورد توجه وی قرار گرفته موجب صعود قیمت دوج کوین شد. دوج کوین در حال حاضر و در روز نزولی بازار رمزارز‌ها پس از توییت ماسک با افزایش ۱.۱۹ درصدی به قیمت ۰.۲۴۷۱۸۱دلار در حال معامله است.   بازی دوباره ایلان ماسک در بازار رمز ارز‌ها