به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، معاون امور شهر صنعتی و منطقه مخصوص اقتصادی کاوه با معرفی حجم ها و توانمندی های این مجموعه اظهار کرد: شهر صنعتی کاوه بزرگترین شهر صنعتی کشور است  که به طور خصوصی اداره می گردد و الگوی خوبی از مدیریت واحد شهری  را عملیاتی کرده هست. ««داود ناصری […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، معاون امور شهر صنعتی و منطقه مخصوص اقتصادی کاوه با معرفی حجم ها و توانمندی های این مجموعه اظهار کرد: شهر صنعتی کاوه بزرگترین شهر صنعتی کشور است  که به طور خصوصی اداره می گردد و الگوی خوبی از مدیریت واحد شهری  را عملیاتی کرده هست.

««داود ناصری امید» اضافه کرد: روز به روز شاهد پیشرفت و شکوفایی شهر صنعتی و  منطقه مخصوص اقتصادی کاوه هستیم که این با اهمیت علت افزایش حضور سرمایه گذاران در این مجموعه شده هست.

وی با اشاره به این که  وجود شهر صنعتی و منطقه مخصوص اقتصادی علت تغییری شگرف در منطقه شده هست، تصریح نمود: افزایش خدمات منطقه مخصوص هم چنین فراهم نمودن زیر ساخت ها در شهر صنعتی کاوه بستر شایسته ای را برای سرمایه گذارن فراهم کرده هست.

ناصری امید علاوه بر این بر آمادگی شرکت شهر صنعتی بر گسترش مشارکت در راستای های متفاوت صنعتی وسرمایه گذاری تصریح کرد.

در ادامه شوشتری مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت شهر صنعتی و منطقه مخصوص اقتصادی کاوه گزارشی از حجم ها و موقعیت استراتژیک این مجموعه عرضه کرد.

وی با اشاره به پویایی شهر صنعتی و منطقه مخصوص اقتصادی کاوه اضافه کرد : قطعاً با عرضه گزارش عزیمت امروز به ریاست جمهور زمینه مشارکت کشور افغانستان با این مجموعه بزرگ را فراهم خواهیم کرد.

انتهای پیام