برترین‌ها: افشاگری نماینده مجلس از ماجرای ۲۰هزار برنج وارداتی با ارز جهانگیری، که در انبار‌های دولتی فاسد و دور ریخته شدند.     در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید

برترین‌ها: افشاگری نماینده مجلس از ماجرای ۲۰هزار برنج وارداتی با ارز جهانگیری، که در انبار‌های دولتی فاسد و دور ریخته شدند.

 

 

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید

افشاگری از ماجرای ۲۰هزار برنج وارداتی با ارز جهانگیری که دور ریخته شدند