طبق گزارش تلویزیون دولتی مالی، کیتا در کابینه جدید سومیلو بوبیه مایگا را به عنوان نخست وزیر محافظت کرده و بیشتر ۳۳ عضو کابینه او بدون تغییر باقی مانده اند. تیموکو سانگارا، گزینه او برای پست وزارت دفاع قبل تر وزیر معادن بوده هست. تینا کولیبالی، وزیر دفاع سابق مالی هم وزیر دادگستری گردید. بانوان […]

طبق گزارش تلویزیون دولتی مالی، کیتا در کابینه جدید سومیلو بوبیه مایگا را به عنوان نخست وزیر محافظت کرده و بیشتر ۳۳ عضو کابینه او بدون تغییر باقی مانده اند. تیموکو سانگارا، گزینه او برای پست وزارت دفاع قبل تر وزیر معادن بوده هست. تینا کولیبالی، وزیر دفاع سابق مالی هم وزیر دادگستری گردید. بانوان در کابینه جدید ۱۱ پست وزراتی من جمله وزارت خارجه را تصاحب کردند.

خانم للنتا هاوا بابا باه هم که قبل تر ریاست اداره ملی زمین شناسی و معادن مالی را به عهده داشت، به عنوان وزیر معادن منصوب گردید. او در پست وزارت بر کوشش دولت برای بازبینی در قوانین معدن نظارت خواهد کرد. مالی سومین تولید کننده بزرگ طلا در آفریقاست و پس از آفریقای جنوبی و غنا قرار دارد. ریاست جمهوری جدید مالی علاوه بر این خانم کامیسا کامارا را به عنوان وزیر امور خارجه جدید معرفی کرد. او قبل تر به عنوان مشاور سیاست بیگانه برای ریاست جمهوری خدمت می کرد.

انتهای پیام