دکتر نامدار صیادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بخش کشاورزی رکن اصلی تحقق رونق تولید در لرستان است که می‌تواند اقتصاد استان را تضمین کند. وی اضافه کرد: گواه این ادعا این ‌است که در سالجاری ارزش تولیدات کشاورزی لرستان ۶۰۰۰ میلیارد تومان است در حالی‌که ارزش کل تولیدات استان در ‌بخش گردشگری، خدمات، […]

دکتر نامدار صیادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بخش کشاورزی رکن اصلی تحقق رونق تولید در لرستان است که می‌تواند اقتصاد استان را تضمین کند.

وی اضافه کرد: گواه این ادعا این ‌است که در سالجاری ارزش تولیدات کشاورزی لرستان ۶۰۰۰ میلیارد تومان است در حالی‌که ارزش کل تولیدات استان در ‌بخش گردشگری، خدمات، صنعت و … ۱۱ هزار میلیارد است. ‌

صیادی ادامه داد: درآمد بخش کشاورزی لرستان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد استان در بخش‌های دیگری چون گردشگری، ‌خدمات و صنعت است. ‌

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی لرستان افزود: خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی همواره به عنوان یک راهبرد مهم مورد توجه جهاد کشاورزی ‌استان بوده اما این موضوع در سال رونق تولید اهمیت مضاعفی یافته است و همه امکانات بخش کشاورزی برای تحقق ‌این راهبرد بسیج خواهد شد. ‌

وی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی در سال رونق تولید نه ‌تنها به دنبال پاسخگویی کامل به نیازهای غذایی استان و بخش‌هایی از کشور است، بلکه تلاش می‌کند با گسترش سطح ‌توانمندی‌های خود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، در بازارهای بین المللی حضوری فعال داشته باشد و نقش ‌موثری در توسعه اقتصادی کشور و لرستان ایفا کند. ‌

صیادی گفت: نقش جهاد کشاورزی در تحقق «رونق تولید» کلیدی است.

انتهای پیام