به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، ریاست جمهوری پیشین برزیل در حال حاضر در حال گذراندن حکم ۱۲ سال زندان خود هست. بعد از اعلام این حکم، گلیسی هافمن، رهبر حزب کارگران برزیل در توییتر خود درج کرد که وکیلان داسیلوای ۷۳ ساله درخواست آزادی وی را کرده اند. لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، ریاست جمهوری پیشین برزیل در حال حاضر در حال گذراندن حکم ۱۲ سال زندان خود هست.

بعد از اعلام این حکم، گلیسی هافمن، رهبر حزب کارگران برزیل در توییتر خود درج کرد که وکیلان داسیلوای ۷۳ ساله درخواست آزادی وی را کرده اند.

لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا که در فاصله سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ میلادی مقام ریاست جمهوری برزیل را برعهده داشت، به اتهام فساد دولتی به زندان محکوم شده هست. دا سیلوا از بنیانگذاران حزب کارگر برزیل هست.

انتهای پیام