“علی داودی مهر” در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، افزود: در حال حاضر با احتساب رسوب های ورودی به سد کوثر، حجم مفید مخزن آن ۵۴۷ میلیون مترمکعب است و اکنون ۵۱۴ میلیون مترمکعب از این میزان که معادل ۹۴ درصد از کل مخزن آن می باشد، پر شده و همچنین شرایط این سد به خوبی مدیریت و […]

“علی داودی مهر” در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، افزود: در حال حاضر با احتساب رسوب های ورودی به سد کوثر، حجم مفید مخزن آن ۵۴۷ میلیون مترمکعب است و اکنون ۵۱۴ میلیون مترمکعب از این میزان که معادل ۹۴ درصد از کل مخزن آن می باشد، پر شده و همچنین شرایط این سد به خوبی مدیریت و کنترل می شود.

وی، با اشاره به اینکه میزان بارندگی از ابتدای سال آبی تا کنون در ایستگاه هواشناسی سد کوثر ۳۵۴ میلیمتر است، تصریح کرد: در حال حاضر حجم خالی مخزن سد کوثر ۳۳ میلیون مترمکعب، دبی ورودی ۵۱ مترمکعب بر ثانیه و دبی خروجی آن نیز ۴۴ مترمکعب بر ثانیه است که بر همین اساس، سیلاب ‌ها و آوردهای بالادست این سد، به خوبی مهار و مدیریت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه حجم رها شده جهت پیش بینی سیلاب از ابتدای فروردین سال جاری، ۲۷ میلیون مترمکعب بوده، اظهار کرد: کل ورودی به مخزن سد کوثر از ابتدای سال آبی تاکنون، ۲۵۳ میلیون مترمکعب و کل خروجی از مخزن از ابتدای سال آبی نیز ۲۳۶ میلیون مترمکعب بوده است.

داودی مهر بیان کرد: از ابتدای سال آبی، میزان کل مصارف از سد کوثر به تفکیک، ۲۱ میلیون مترمکعب برای کشاورزی، ۲ میلیون مترمکعب برای صنعت و ۹۴ میلیون مترمکعب برای شرب و ۵۶ میلیون مترمکعب نیز برای سایر مصارف، بوده است.

انتهای پبام