سیدموسی خادمی، امروز در حاشیه جلسه جذب اسناد خزانه اظهار کرد: مابقی اعتبار جذب نشده از منابع خسارت سیل ۳۹۴ میلیارد تومان است که اغلب به عنوان اسناد یکساله و دوساله هستند که تاکنون پرداخت نشده اند. وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای چگونگی جذب این اسناد صورت گرفته، تصریح کرد: اسناد برخی دستگاه […]

سیدموسی خادمی، امروز در حاشیه جلسه جذب اسناد خزانه اظهار کرد: مابقی اعتبار جذب نشده از منابع خسارت سیل ۳۹۴ میلیارد تومان است که اغلب به عنوان اسناد یکساله و دوساله هستند که تاکنون پرداخت نشده اند.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای چگونگی جذب این اسناد صورت گرفته، تصریح کرد: اسناد برخی دستگاه ها همانند جهاد کشاورزی اواخر سال گذشته ابلاغ شده و شرایط حاصل از شیوع کرونا نیز بر این روند تاثیرگذاشته است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه بودجه عمرانی استانی امسال تاکنون ابلاغ نشده اضافه کرد: این رقم بدون احتساب اعتبارات ملی حدود یکهزار میلیارد تومان است.

وی گفت: مهلت جذب اعتبارات عمرانی از پایان تیر به شهریورماه تمدید شده اما دستگاهها باید تا مردادماه تمامی اعتبارات را جذب کنند چراکه در صورت عدم تحقق این مهم، اعتبارات عمرانی و خسارت سیل از دستگاه های کم کار، گرفته شده و برای دستگاه های موفق و فعال جابجا می شوند

انتهای پیام