به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، افرادی که دارای اسناد هویتی نظیر شناسنامه هستند، دارای حقوق و تکالیفی است که در ادامه ۱۱ نکته برای حفظ و نگهداشت این سند هویتی در پی می آید: ۱. شناسنامه و کارت شناسایی ملی و سایر مدارک ثبت احوال از اسناد رسمی محسوب می‌شوند بنابراین هرگونه تغییر […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، افرادی که دارای اسناد هویتی نظیر شناسنامه هستند، دارای حقوق و تکالیفی است که در ادامه ۱۱ نکته برای حفظ و نگهداشت این سند هویتی در پی می آید:

۱. شناسنامه و کارت شناسایی ملی و سایر مدارک ثبت احوال از اسناد رسمی محسوب می‌شوند بنابراین هرگونه تغییر یا تحریف یا جعل در آنها موجب مجازات‌های مقرر در قانون خواهد بود. بنابراین چنانچه مدارک فعلی با مدارک قبلی شما مغایرتی داشته باشد در اسرع وقت به اداره محل سکونت خود مراجعه و موضوع را اطلاع دهید و از دست بردن در مدارک جداً خودداری کنید.

۲. برابر قانون مجازات اسلامی عکس گرفتن از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود و ممهور به مهر یا علامتی نباشد که حاکی از رونوشت یا عکس باشد جعل محسوب می‌شود.

۳. شناسنامه و کارت شناسایی ملی سند هویت و تابعیت هر فرد ایرانی است . از ودیعه گذاشتن آن نزد سایر اشخاص جداً خودداری کنید. موارد متعددی سوء استفاده ودیعه گیرندگان از مدارک شناسایی دیگران مشاهده شده است.

۴. ضرب مهر در شناسنامه‌ها جزء از سوی اشخاص مجاز مذکور در قانون ثبت احوال ممنوع است. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد ضرب مهر در شناسنامه شما را داشته باشند حتماً قبلاً مستندات قانونی آنها را مطالبه کنید.

۵. چنانچه به دلیل اعلام مفقودی شناسنامه، المثنی دریافت داشته اید و سپس آن را پیدا کردید در اسرع وقت به اداره ثبت احوال محل مراجعه و شناسنامه را تحویل دهید، چون شناسنامه سابق شما در مدارک ثبت احوال فاقد اعتبار است و در صورت استفاده مجدد به عنوان استفاده از شناسنامه فاقد اعتبار تحت پیگرد قانونی قرار خواهید گرفت.

۶. شناسنامه و کارت شناسایی و سایر مدارک هویتی خود را در مکانی امن و مطمئن نگهداری کنید.

۷. چنانچه به اصل شناسنامه یا کارت شناسایی ملی نیاز داشتید و آن را پیدا نکردید سعی نکنید در کوتاه‌ترین زمان المثنی آن را دریافت کنید بلکه پس از آنکه از عدم پیدایش آن کاملاً مطمئن شدید تقاضای صدور المثنی کنید.

۸. اگر شناسنامه یا کارت شناسایی ملی شما به دلیل آب خوردگی، رطوبت، ریختن مواد شیمیایی و مانند آنها مستعمل یا ناخوانا شد در اسرع وقت به اداره ثبت احوال محل سکونت مراجعه و درخواست تعویض کنید. مراجعی مانند گذرنامه، دفاتر اسناد رسمی به صاحبان اینگونه شناسنامه‌ها خدماتی ارائه نمی‌کنند.

۹. اگر در شناسنامه شما تغییراتی ایجاد شد که با کارت شناسایی مغایرت داشته باشد حتماً در موقع دریافت شناسنامه جدید تقاضا کنید کارت شناسایی شما اصلاح شود.

۱۰. در صورتی که نشانی شما تغییر کرد مراتب را به ادارات ثبت احوال یا پست اطلاع دهید.

۱۱. شناسنامه باید در ۱۵ سالگی عکس‌دار شود. پدر و مادر برای فرزندان بین ۱۸- ۱۵ سال و یا خود افراد بالای پانزده سال می‌توانند تقاضا کنند تا شناسنامه آنها عکس‌دار شود.

انتهای پیام