دکتر خادمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی به طور مستقیم از رویشگاه‌های طبیعی فشار بسیار زیادی را به این گیاهان وارد کرده و تجدید حیات طبیعی آنها را به خطر انداخته و کاهش شدید جمعیتشان را به دنبال داشته است. وی ادامه داد: استان لرستان با داشتن حدود ۱۷۰۰ گونه […]

دکتر خادمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی به طور مستقیم از رویشگاه‌های طبیعی فشار بسیار زیادی را به این گیاهان وارد کرده و تجدید حیات طبیعی آنها را به خطر انداخته و کاهش شدید جمعیتشان را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: استان لرستان با داشتن حدود ۱۷۰۰ گونه گیاهی در منطقه رویشی ایران و تورانی قرار گرفته است.

خادمی افزود:‌ ۱۰۵ گونه از گیاهان اندمیک ایران در استان لرستان می‌روید.

 این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان اضافه کرد: ‌البته ادامه این روند نتیجه‌ای غیر از منقرض شدن گیاهان با ارزش در عرصه‌های منابع طبیعی را دربر نخواهد داشت.

وی گفت: در ایران تاکنون تعداد ۱۸ گونه از جنس  Thymus گزارش شده است.

انتهای پیام