«مهدی تقوی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در باره کاهش درآمد عاید از نفت در بودجه به خبرنگار برنا گفت: ابتدا این مسئله مطرح می شود که این درآمد نفت را در گذشته صرف چه اقداماتی در کشور می کردیم. در واقع اگر با درآمد حاصل از نفت، جاده، راه آهن و کارخانه می ساختیم اقتصاد […]

«مهدی تقوی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در باره کاهش درآمد عاید از نفت در بودجه به خبرنگار برنا گفت: ابتدا این مسئله مطرح می شود که این درآمد نفت را در گذشته صرف چه اقداماتی در کشور می کردیم. در واقع اگر با درآمد حاصل از نفت، جاده، راه آهن و کارخانه می ساختیم اقتصاد ایران شکوفا بود و در مقایسه با برخی کشورهای همسایه از جمله افغانستان، پاکستان، هند، عراق و عربستان که درآمد آنها نفتی بود، رشد و توسعه ایران در زمینه صنعتی شدن بسیار سریعتر از آنها بود. اقتصاد خوبی داشتیم که در حال توسعه بود.

این استاد دانشگاه افزود: ایران در زمینه خودروسازی نیز در حال رشد بود. بنابراین اینکه فرض کنیم که اقتصاد حرکت کرده است خوب بود اما دو الی سه شوک به اقتصاد وارد شد. ابتدا انقلاب به عنوان بزرگترین و ناگهانی ترین شوک بود. یکی از مهمترین شوک ها به اقتصاد، آقای احمدی نژاد بود که به عنوان یک شوک منفی محسوب می شود که تورم را نیز به ۴۰ درصد رساند. بدون فکر کامل و استفاده از اقتصاددانان با تجربه در دستگاه های دولتی، به مدیریت در اقتصاد می پرداختند و از نظریات اقتصاددانان استفاده نمی کردند. به هر حال شوک های منفی به اقتصاد ایران وارد شد.  شوک منفی دیگر، ترامپ است. در وین همه کشورها برجام را تصویب کردند اما ترامپ به صورت ناگهانی به برجام پشت پا زد در حالی که همه وزرای خارجه کشورهای اروپایی و جان کری وزیر امور خارجه وقت آمریکا در این برجام حضور داشتند.

مهدی تقوی تصریح کرد: ترامپ از برجام خارج شد این اقدام ترامپ مانند کودکان لوس و لجباز بود. آقای ترامپ مسئله دار است چرا که وقتی اروپایی ها با وی همراهی نکردند، شروع به تهدید علیه آنها پرداخت. امیدواریم که ترامپ هر چه سریعتر از ریاست جمهوری کنار برود یا عاقل شود. اقدامات تحریمی ترامپ به اقتصاد ایران تا حدودی ضربه زد. سهمیه نفتی ایران در اوپک،  2میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه بود که صادر می کرد و در حال حاضر به کمترین حد رسیده است. وقتی درآمد نفت، نصف شود ۵۰درصد منابع اقتصادی که بسیار مهم است کاهش پیدا می کند.

این اقتصاددان عنوان کرد: نفت ثروت ملی ما است و اینکه منابع درآمدی ناشی از نفت در بودجه کاهش پیدا کند را  به طور کامل نمی توان اجرا کرد. البته به شرطی که مالیات ها به درستی و با ساز و کار مناسب دریافت شود می توان از سایر منابع درآمدی در بودجه استفاده کرد.